Denne hjemmesiden er opprettet av Statsbygg i samarbeid med FME ZEN.

Du kan lese mer om oss på våre nettsider:

www.statsbygg.no
fmezen.no

Statsbygg og studiested Evenstad ønsker å dele erfaringer fra energisystemet på Evenstad. Evenstad er en del av FME ZEN, som er opptatte av å realisere nabolag med minst mulig klimagassutslipp. Utprøving av nye energiløsninger er en viktig del av dette, og ZEN-forskere og studenter har bidratt til å etablere samt høste erfaringer fra løsningene ved Evenstad – sammen med Statsbygg og andre aktører. I starten av 2023 startet arbeidet med å oppsummere erfaringer fra Evenstad i dette formatet.

Arbeidsgruppen i 2023 ble ledet av Åse Lekang Sørensen, og besto av:

  • Statsbygg: Marius Aleksander Kolby, Morten Dybesland, Zdena Cervenka, Vitalis Pavlovas
  • FME ZEN: Åse Lekang Sørensen (SINTEF), Synne Krekling Lien (SINTEF), Anne-Lise Aakervik (NTNU)

Arbeidsgruppen takker alle gode støttespillere ved Høgskolen, Statsbygg, FME ZEN og andre aktører som har bidratt i arbeidet.  Statsbygg drifter denne websiden.