Campus Evenstad er en viktig læringsarena for hele bransjen. Vi ønsker å hente mest mulig erfaring fra drift av systemet på Evenstad og derfor følger opp og analyserer ulike parameter. Arbeidet har nettopp begynt og vi kommer til å dele våre erfaringer fra drift etter hvert.

Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon.